Cesty
ZAHRANIČNÍ PRACOVNĚ-STUDIJNÍ POBYTY:
2001: Rocky Mountains, Colorado USA-konzultace na Správě národního parku Rocky Mountains, Estes Park a Ústavu arktického a alpinského výzkumu (Institute of Arctic and Alpine Research) při Colorado University, Boulder

2002: Nový Zéland. Účast na mezinárodní konferenci u příležitosti oslav mezinárodního roku hor, pořádané University of Otago, Dunedin. Návštěva vybraných horských národních parků v New Zealand South Alps.

2002: Austrálie. Spoluřešitel projektu zabývajícího se managementem ochrany přírody ve vztahu k rekreačním aktivitám, podobou návštěvnického informačního systému a formami práce s návštěvníky ve vybraných národních parcích Austrálie, v rámci účasti na expedici Dandaraga 2002.

2004: Skotsko, Anglie, Wales, Itálie, Francie, Slovinsko, Německo, Rakousko. V průběhu května-září 4 pracovní cesty do vybraných evropských horských chráněných územích zaměřené na management návštěvnosti a řešení aktuálních problémů ochrany přírody v horských CHÚ (projekt s názvem: „Sustainable tourism in mountain protected areas in Europe“). Cesty proběhly v rámci studijního cestovního stipendia, poskytnutého nadací Alfreda Toepfera (Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship), pod záštitou EUROPARC Federation.

2006: Kazachstán. Měsíční pracovní cesta do Katon-Karagajského národního parku (Altaj) - analýza a konkrétní návrhy managementu turismu a ochrany přírody ve studovaném národním parku v rámci mezinárodního rozvojového projektu (121/05-07/MŽP/B): "Ochrana biodiversity jižního Altaje v kontextu současných environmentálních transformací a socio-ekonomického rozvoje".

2009: Saudská Arábie. Týdenní pracovní cesta v provincii Jizan - biologické posouzení lokalit navržených pro výstavbu podzemních stěn pro jímání vody v několika wadi a hodnocení vlivu záměru z hlediska ochrany přírody; součást posouzení EIA záměru.