Kontaktní adresa

Přírodovědecká fakulta UP
Katedra ekologie a životního prostředí
Tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

E-mail: banas@prfnw.upol.cz
Tel.: 605-567905
Fax: 58-522 57 37 (děkanát fakulty)
Osobní internetová stránka: www.marekbanas.com

Jméno, příjmení:
E-mail:
Dotaz: