Doporučené odkazy

Hlavní zdroje informací týkající se ochrany přírody a krajiny v ČR:

•  Ministerstvo životního prostředí ČR

• 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

•  Česká informační agentura životního prostředí

•  Oficiální internetové stránky věnované soustavě Natura 2000 v ČR

Hlavní zdroje informací týkající se ochrany přírody a krajiny v EU:

•  EUROPARC Federation

•  Nature and biodiversity in EU (oficiální stránky Evropské komise)

Interpretace přírodního a kulturního dědictví:

•  Interpret Europe-European network for heritage interpretation 

•  Nadace Partnerství 

•  Se skřítkem okolím Pradědu-interpretace nejvyšších částí Jeseníků

Alpinská příroda:

•  Fotografie alpinské vegetace v českých horách - pracovní skupina pro studium vegetace, Přírodovědecká fakulta MU Brno