RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
 
VŠ Vzdělání:
1994-1999: Magisterské studium v oboru: biologie-zeměpis-ochrana životního prostředí,
titul: Mgr. (1999), UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta. Diplomová práce s názvem: „Příspěvek k poznání antropogenních vlivů a stanovení ekologické únosnosti NPR Praděd se zvláštním zřetelem na rekreační a sportovní aktivity“. 1999, 100 s. Poznámka: v r. 2000 byla uvedená práce oceněna Katedrou lesnické botaniky, dendrologie a typologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně čestným uznáním v rámci soutěže o nejlepší diplomovou práci týkající se ochrany přírody, garantované nadací Augustina Bayera. Výsledky soutěže Nadačního fondu naleznete zde.

1999-2007: Doktorské studium v oboru: ekologie, titul: Ph.D. (2007), UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta

2007: Rigorózní řízení v oboru: ochrana a tvorba životního prostředí,  titul: RNDr., UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta

Zaměstnání:
Konzultační a expertní činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (od r. 2001).
Vyučující na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc (částečný prac. úvazek).
Podrobnější informace o realizovaných projektech a jejich výstupech, referencích, nabídce služeb, publikacích, pedagogických aktivitách, studijně-pracovních cestách naleznete v jednotlivých nabídkách hlavního menu.