Publikace a posudky

ODBORNÉ PUBLIKACE V RECENZOVANÝCH MEZINÁRODNÍCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH S IF FAKTOREM-WOS (PUBLICATIONS IN PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNALS, COVERED BY ISI-SCI, WOS):

* Zeidler M., Hertlová B., Banaš M., Zahradník D. (2018): Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia 73 (2): 113-119.
* Zahradník D., Halfar J., Banaš M., Zeidler M. (2018): Visitor monitoring of protected areas in the Czech republic and abroad. In: Fialová J. (ed.): Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! Conference proceedings, 2 - 4th May 2018, Křtiny, pp. 440 - 445.
* Zahradník D., Banaš M., Kubínová M., Zeidler M. (2017): Visitor monitoring in the protected areas of the Czech republic in years 2015 and 2016. In: Fialová J., Pernicová D. (eds.): Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. Conference proceedings, 1 - 3rd May 2017, Křtiny, pp. 497 - 503 [PDF].
* Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. (2016): How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope. Long-lasting ski-slope impact case study from the Hrubý Jeseník Mts. (Central Europe). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85 (2): 3504. [PDF]
* Popelka O., Hertlová B., Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. (2016): Mountain vegetation responses to tourism activities - case study from PLA Jeseníky and KRNAP. Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand! Conference proceeding, 1th - 3rd May 2016, Brno, Eds.: Fialová J., Pernicová D., pp. 124-131. [PDF]
* Zahradník D., Banaš M. (2016): Practical use of visitor monitoring data in the management of protected areas. Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand! Conference proceeding, 1th - 3rd May 2016, Brno, Eds.: Fialová J., Pernicová D., pp. 155-161. [PDF]
* Švajda J., Bačkor P., Zahradník D., Banaš M. (2015): Number of tourists as factor influencing trail's conditions. Public Recreation and Landscape Protection - with Nature Hand in Hand! Conference proceeding, 3rd - 5th May 2015, Brno, Eds.: Fialová J., Pernicová D., pp. 169-174. [PDF]
* Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. (2014): Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine communities. Central European Journal of Biology, 9 (8): 811-822. [PDF]
* Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. (2012): Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology, 13(2): 213-220. [PDF]
* Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. (2012): Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology, 60 (3): 381-389. [PDF]
* Banaš M., Zahradník D. (2012): Monitoring of the visitors` opinions in mountain protected areas in the Czech Republic (KRNAP, NP a CHKO Sumava, CHKO Jeseniky, CHKO Beskydy). Public Recreation and Landscape Protection - Hand in Hand. Conference proceeding, 2nd - 4th May 2012, Brno, Ed: Fialová J.,  pp. 7-16. [PDF]
* Zahradník D., Banaš M., Jirásková E. (2012): Back and front of visitor monitoring - examples of good and less successful visitor monitoring in the Czech protected areas. Public Recreation and Landscape Protection - Hand in Hand. Conference proceeding, 2nd - 4th May 2012, Brno, Ed: Fialová J.,  pp. 177-184. [PDF]
* Banaš M., Zeidler M., Duchoslav M., Hosek J. (2010): Growth of Alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici, 47 (1): 280-292. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M., Ženatá M. (2009): Ecological conditions and the distribution of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina) in the Hrubý Jeseník Mts. Biologia, 64 (4): 687-693. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. (2008): Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands as a result of different snow conditions (the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). Polish Journal of Ecology, 56 (1): 75-83. [PDF]
* Treml V., Banaš M. (2008): The effect of exposure on alpine treeline position: a case study from the High Sudetes, Czech Republic. Arctic, Antarctic and Alpine Research. 40 (4): 751-760. [PDF]
* Suda J., Malcová R., Abazid D., Banaš M., Procházka F., Šída O. et Štech M. (2004): Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. Folia Geobotanica, 39 (2): 161-171. [PDF]

ODBORNÉ PUBLIKACE V RECENZOVANÝCH MEZINÁRODNÍCH ČASOPISECH (PUBLICATIONS IN REVIEWED INTERNATIONAL JOURNALS):
* Banaš M., Stanovský J., Dvořák V., Zeidler M. (2015): Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k.ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. Acta Carpatica Occidentalis, 6: 93-107. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. (2012): Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku. Lesnícky časopis-Forestry Journal, 58 (4): 276-277. [PDF]
* Zahradník D., Banaš M., Jirásková E. (2012): Back and front of visitor monitoring - examples of good and less successful visitor monitoring in the Czech protected areas. Journal of Landscape Management, 3 (1): 14-19. [ISSN 1804-2821] [PDF]
* Treml V., Banaš M. (2000): Alpine Timberline in the High Sudeties. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Praha, 35: 83-99. [PDF]

PUBLIKACE V RECENZOVANÝCH DOMÁCÍCH ČASOPISECH (PUBLICATIONS IN REVIEWED CZECH JOURNALS):
* Zeidler M., Banaš M. (2018): Pichlavá cesta od kleče k alpínským trávníkům v Hrubém Jeseníku. Ochrana přírody 5: 12-15. [PDF]
* Hertlová B., Zeidler M., Banaš M. (2016): Rozlišení vybraných druhů alpínských hořců na základě morfometrických parametrů - příkladová studie z NPR Praděd (CHKO Jeseníky). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 311: 77-81. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M. (2016): Sjezdová trať-spása, nebo prokletí? Odezva keříčkových porostů s borůvkou na existenci sjezdové tratě. Ochrana přírody, 4/2016: 34-37. [PDF]
* Zeidler M., Chmelinová B., Banaš M., Lešková M. (2014): Dlouhodobé změny subalpínské vegetace svahů Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Příroda, Praha, 32: 5-7. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M. (2014): Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici. Ochrana přírody, 6/2014: 24-26. [PDF]
* Zeidler M., Banaš M., Hédl R., Houška J. (2013): Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa, 2: XLII. [PDF]
* Banaš M., Zeidler M., Zahradník D. (2012): Ovlivňují globální změny prostředí alpinskou tundru Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku? Ochrana přírody, 3/2012: 14-17. [PDF]
* Banaš M., Zeidler M. (2012): Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica, 26 (4): 5-7. [PDF]

* Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. (2010): Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. [The impact of dwarf pine plantation on alpine plant communities in the Hrubý Jeseník Mts.]. Příroda, Praha, 27: 39-52. [ISSN 1211/3603; ISBN 978/80/87051/96/2] [PDF]
* Zeidler M., Banaš M. (2010): Jalovec obecný nízký, současný stav a perspektivy v Hrubém Jeseníku. Ochrana přírody 65(4): 14-17. [PDF]
* Banaš M. et Hošek J. (2004): Management turismu v nejvyšších polohách Východních Sudet – příkladová studie zpracování plánu péče národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky). Opera Corcontica, 41/2: 515-526. [PDF]
* Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. (2006): Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58. [PDF]

KNIHY A VÝUKOVÉ TEXTY (BOOKS AND STUDY TEXTS):
*
Zeidler M., Banaš M. (2013): Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Univerzita Palackého v Olomouci, 1.vydání, 88 s., ISBN: 978-80-244-3457-5. [PDF]
* Banaš M., Bureš L., Dekanová E., Duhonský D., Hajný L., Halfar J., Hédl R., Houška J., Chlapek J., Kavalcová V., Kavalec K., Kočí K., Kočí M., Kočvara R., Křížek M., Kuras T., Schmidtová T., Treml V., Vávra J. (2007): Jeseníky. Vydala Actaea a Správa CHKO Jeseníky, 218 s. [PDF]

ODBORNÉ PUBLIKACE A ABSTRAKTY VE SBORNÍCÍCH Z KONFERENCÍ (PUBLICATIONS AND ABSTRACTS IN COLLECTIONS FROM CONFERENCES):
* Banaš M., Zahradník D. (2012): Monitoring názorů návštěvníků v horských chráněných územích v České republice (KRNAP, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... Sborník příspěvků konference, 2.-4.5.2012, s. 7-16. [ISBN 978-80-7375-611-6] [PDF]
* Banaš M., Lešková M., Zeidler M. (2010): Monitoring dlouhodobých změn alpínské a subalpínské vegetace na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníku. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management. Sborník abstraktů z II. konference ochrany přírody ČR uspořádané 14.-17. září 2010 v Olomouci; str. 58 (ISBN 978-80-7399-994-0).
* Banaš M., Zeidler M. (2010): Monitoring dopadu klimatických změn na příkladu alpínské vegetace. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management, Sborník abstraktů z II. konference ochrany přírody ČR 14.–17. září 2010 v Olomouci, p. 40. (ISBN 976-80-7399-994-0)
* Zahradník D., Banaš M., Zeidler M., Misiaček R. (2010): Klimatická charakteristika alpínského prostředí v nejvyšších partiích Vysokých Sudet. Campanula, Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. AOPK – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník. p. 123–126. (ISBN 978-80-87051-93-1)
* Škrotová P., Banaš M., Zeidler M. (2010): Fenologické odezvy brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) a vřesu obecného (Calluna vulgaris) na globální změny prostředí. Campanula, Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. AOPK – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník. p. 120–122. (ISBN 978-80-87051-93-1)
* Ráčková M., Zeidler M., Banaš M. (2010): Příspěvek ke studiu minerálního složení rostlinné biomasy v alpínských vřesovištích po vlivem globálních změn prostředí. Campanula, Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. AOPK – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník. p. 112–113. (ISBN 978-80-87051-93-1)
* Jirásková E., Zeidler M., Banaš M. (2010): Příspěvek k poznání produkčních parametrů alpínských vřesovišť pod vlivem globálních změn prostředí. Campanula, Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. AOPK – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník: 109–111. (ISBN 978-80-87051-93-1)
* Banaš M., Zeidler M. (2008): Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci; str. 24 (ISBN 978-80-7399-498-3).
* Banaš M., Zeidler M., Ženatá M. (2007): Jalovec nízký (Juniperus communis subsp. alpina) v Hrubém Jeseníku. In: Dreslerová J., Packová P. (eds.): Ohrožené dřeviny ČR. Geobiocenologické spisy, svazek č. 12, Sborník příspěvků z konference konané 8.-9. února 2007 v Brně, s. 5 - 14.
* Banaš M., Kočvara R. (2007): Výzkum vlivu lyžařských sjezdových tratí na přírodní prostředí - příklady z horských chráněných území v ČR. In: Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference SEA/EIA 2007, 17.-18.4.2007, Ostrava.
* Banaš M., Hošek J. et Treml V. (2005): Management turismu v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku – možnosti a meze. Campanula, Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (1969-2004), Správa ochrany přírody-Správa CHKO Jeseníky, s. 85-90. [PDF]
* Banaš M., Hošek J., Zeidler M. et Duchoslav M. (2005): Předběžná zpráva o vlivu rozdílných zimních podmínek na alpinskou vegetaci-příkladová studie výzkumu na svahu pod Petrovými kameny. Campanula, Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (1969-2004), Správa ochrany přírody-Správa CHKO Jeseníky, s. 119-121. [PDF]
* Treml V. et Banaš M. (2005): Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku. Campanula, Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (1969-2004), Správa ochrany přírody-Správa CHKO Jeseníky, s. 50-56. [PDF]
* Ženatá M., Banaš M. et Zeidler M. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření a biologie jalovce nízkého (Juniperus communis subsp. alpina) v Hrubém Jeseníku. Campanula, Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (1969-2004), Správa ochrany přírody-Správa CHKO Jeseníky, s. 104-106. [PDF]
* Kastnerová L., Zeidler M. et Banaš M. (2005): Rozšíření a ekobiologie tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Campanula, Sborník referátů z konference k 35. výročí CHKO Jeseníky (1969-2004), Správa ochrany přírody-Správa CHKO Jeseníky, s. 115-118.[PDF]
* Banaš M. et Kostkan V. (2004): Implementace soustavy Natura 2000 v České republice - možnosti a metody. Ochrana a management krasových území v soustavě Natura 2000 - sborník příspěvků XII.ročníku mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí. Protection and management of karst areas in system of Natura 2000. XII.international course of karst area nature protection. Dolní Věstonice, 22.-24.9.2004.
* Banaš M., Treml V. (2001): Characteristics of Alpine Timberline in the Hruby Jesenik and Kralicky Sneznik Mountains. Abstrakt in: Stankovičová, H. (red.): Sborník abstraktů z vědecké konference doktorandů, Bratislava, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, nestr.
* Banaš M., Zeidler M., Ludmilová E. (2001): Několik poznámek k charakteristice a rozšíření alpinských společenstev s Empetrum hermaphroditum (Ericales) v Hrubém Jeseníku. Abstrakt in: Stankovičová, H. (red.): Sborník abstraktů z vědecké konference doktorandů, Bratislava, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, nestr.
* Banaš M., Treml V., Lekeš V., Kuras T. (2001): Několik poznámek ke stanovení alpinské hranice lesa ve Východních Sudetech. In: Létal A., Szczyrba Z., Vysoudil M. (eds.): Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti – „Česká geografie v období rozvoje informačních technologií“, 25.-27.9.2001., Olomouc, Univerzita Palackého, 340 s., s. 109-128. [PDF]
* Banaš M. (2000): Current Problems of a Recreational Exploitation of the Summit Parts of Eastern Sudeten (the Hruby Jesenik Mts.). Abstrakt in: Ilias, M. (red.): Sborník abstraktů z výroční vědecké konference doktorandů, Bratislava, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, s.130.
* Banaš M. (1999): Trvale udržitelný rozvoj nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku ve vztahu k rekreačním aktivitám. In: Šauer, P. ed. (1999): Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy ČR, Praha, Vysoká škola ekonomická, s.152-156.

POPULARIZACE A OSTATNÍ ČLÁNKY (POPULARIZATIONS AND OTHER ARTICLES):
* Banaš M., Zahradník D. (2012): Návštěvníci pod drobnohledem aneb Monitoring návštěvnosti v Jeseníkách. Campanula, 1/2012: 6. [PDF]
* Banaš M., Zahradník D. (2012): Monitoring návštěvnosti v přírodních lokalitách Moravskoslezského kraje. EVVO listy, 2 (1): 8-9. [PDF]
* Banaš M. (2010): Lyžařské sjezdové tratě a horská příroda. Beskydy - zpravodaj CHKO, 7 (4): 2-3. [PDF]
* Banaš M., Dekanová E., Halfar J., Chlapek J. Kočí K., Kočí M., Ulrych M. (2007): Průvodce po Naučné stezce s Koprníčkem na výlet Keprnickými horami. Actaea a Správa CHKO Jeseníky, 68 s.
* Banaš M. (2005): Vydejte se na výlet se skřítkem okolím Pradědu. Praděd, 12: 12.
* Banaš M., Ludmilová E., Kočí K. et Kočí M. (2005): Se skřítkem okolím Pradědu. Průvodce stezkou. 36 s. Náhled několika stránek průvodce lze získat zde.
* Banaš M. et Treml V. (2005): Pozoruhodný svět horských trav a zakrslých stromů na jesenických hřebenech-historie a současnost horní hranice lesa. Praděd, 11: 8-9. [PDF]
* Banaš M. (2004): Sudety jsou mým domovem. Čas, Moravský Beroun, 2: 14.
* Banaš M. (2004): Sudetský komplex aneb hraničáři útočí. Neviditelný pes, 25.2.2004.
* Banaš M. (2003): Lesy Nového Zélandu. Internetová stránka Martina Slívy věnovaná Novému Zélandu (Online)
* Banaš M. (2002): Ze Sydney přes Modré hory do vlhkkých lesů Nové Anglie. Zápisy z deníku expedice Dandaraga 2002-Austrálie.
* Banaš M. (2002): Mount Kosciuzsko aneb zimní dobrodružství na střeše Austrálie. Zápisy z deníku expedice Dandaraga 2002-Austrálie.
* Banaš M. (2002): Objevování outbacku. Zápisy z deníku expedice Dandaraga 2002-Austrálie.
* Banaš M. (2001): O sjezdovkách, Jeseníkách, ochraně přírody a jejím smyslu. Neviditelný pes, 12.11.2001, Ekolist po drátě, 15.11.2001.
* Banaš M. (2000): Povede centrem jesenických hor nová rychlostní komunikace? Nika, Praha, 21/2: 31-32.

MANUSKRIPTY A POSUDKY-VÝBĚR (MANUSCRIPTS AND EXPERT OPINIONS):
2005:
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru "Výstavby automobilového závodu společnosti Hyundai Motor Company" v prostoru připravované průmyslové zóny Nošovice na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 60 s. Posudek pro CzechInvest, Agenturu pro podporu podnikání a investic
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru "Výstavby výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Company" na území průmyslové zóny Mošnov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 57 s. Posudek pro DHV CR spol. s r.o.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru "Výstavby výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Company" na území průmyslové zóny Holešov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 40 s. Posudek pro CzechInvest, Agenturu pro podporu podnikání a investic
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení důsledků koncepce „Návrh zadání územního plánu obce Jiříkov“ na území evropsky významné lokality Sovinec. 28 s. Posudek pro zpracovatelku SEA hodnocení ing. Kiszovou.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru „Pražský veletržní areál“ na území evropsky významné lokality Praha-Letňany. 20 s. Posudek pro Petr Franta architekti & Asoc. spol. s r.o. a PVA a.s. Praha.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru „Letní bobová dráha-Vrbno pod Pradědem“ na území ptačí oblasti Jeseníky. 18 s. Posudek pro Regionální environmentální centrum EIA Ostrava.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Revitalizační opatření na levostranném přítoku Bílého potoka“ v k.ú. Křoví, Pánov a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 6 s. Posudek pro Ekostavby a.s. a obec Křoví k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Revitalizace Mlýnského náhonu“ v k.ú. Rajhrad a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 12 s. Posudek pro Ekostavby a.s. a město Rajhrad k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Vybrané prvky ÚSES v k.ú. Rouchovany, Heřmanice u Rouchovan, Lipany u Skryjí. Biokoridor K 58-73 V Rybníkách“ a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 8 s. Posudek pro Ekostavby a.s. a obec Rouchovany k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Revitalizace rybníků Splavisko“ v k.ú. Brno-Chrlice. 7 s. Posudek pro Ekostavby a.s. a Městskou část Brno-Chrlice k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru „Stavební úpravy podkroví č.p.56 ubytování pru turisty“ na území evropsky významné lokality Černá Voda-kulturní dům. 12 s. Posudek pro obec Černá Voda.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru „Oprava a odbahnění rybníka Čekal“ na území evropsky významné lokality Čekal. 14 s.
Posudek pro Euroinvest Velké Meziříčí.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru „Sanace a rekultivace starých ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na Jižní Moravě na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“. 49s. Posudek pro DHV CR.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení důsledků koncepce „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hnanice“ na území ptačí oblasti Podyjí. 15s. Posudek pro Pozemkový úřad Znojmo.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Protierozní opatření, retence dešťové vody v povodí CV-36, příkop O-2 a příkop u cesty CV 36 v k.ú. Prusinovice“ a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 5 s. Posudek pro obec Prusinovice.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení záměru „Mohelno-retenční nádrž Kočičák“ v k.ú. Mohelno a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 5 s. Posudek pro Agroprojekt PSO.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru výstavby lanové dráhy Pec pod Sněžkou-Růžohorky na území evropsky významné lokality Krkonoše a ptačí oblasti Krkonoše. 55 s. Posudek pro zpracovatele hodnocení EIA, Mgr. Houdka.
* Banaš M. (2005 Ms.): Posouzení vlivu záměru sanace a rekultivace ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na území evropsky významné lokality Soutok-Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko. 34 s. Posudek pro Moravské naftové doly a Dolní Morava o.p.s.
2004:
* Banaš M., Hošek J. et Treml V. (2004 Ms.): Plán péče národní přírodní rezervace Praděd, kapitola cestovní ruch. Analytická část. 155 s. Manuskript pro Správu chráněných krajinných oblastí ČR.
* Banaš M. et Hošek J. (2004 Ms.): Plán péče národní přírodní rezervace Praděd, kapitola cestovní ruch. Strategie udržitelného turismu a návrh managementových opatření. 22 s. Manuskript pro Správu chráněných krajinných oblastí ČR.
* Banaš M. (2004 Ms.): Vyjádření ve věci řízení MŽP ČR o udělení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací ze zákazu vjezdu motorovými vozidly-k turistické chatě Barborka. 5 s. Manuskript na vyžádání odboru ochrany přírody MŽP ČR.
* Banaš M., Duchoslav M., Hošek J., Kloubec B., Kovařík P., Kuras T., Lukavský J., Rauch O., Sedlák P., Treml V. et Zeidler M. (2004 Ms.): Zpráva o řešení projektu VaV/620/15/03 „Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky, Národní park a CHKO Šumava)“ za r.2004. 140s. Manuskript pro MŽP ČR.
2003:
* Banaš M. (2003 Ms.): Natura 2000. Charakteristika mapovaného území. Mapový list 15-13-19, Krasov. 9 s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2003 Ms.): Natura 2000. Charakteristika mapovaného území. Mapové listy 15-11-18 Jindřichov, 15-11-23 Janov. 9 s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2003 Ms.): Zpráva o stavu vegetace na sledovacích plochách na lyžařské sjezdové trati „A“ v NPR Praděd (CHKO Jeseníky) za r.2002. Objednatel-Josef Figura. 15 s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Hošek J., Banaš M., Treml V., Kuras T. et Duchoslav M. (2003 Ms.): Zpráva o řešení projektu VaV/620/15/03 „Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky, Národní park a CHKO Šumava)“ za r.2003. 82s. Manuskript pro MŽP ČR.
2000-2002:
* Banaš M. (2002 Ms.): Natura 2000. Charakteristika mapované lokality. Mapové listy 14-23-04, 14-23-09, 14-21-24. Hanušovická vrchovina a Králický Sněžník. 18 s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2001 Ms.): Natura 2000. Charakteristika mapovaného území. Mapový list 14-42-04 NPR Praděd a okolí. 8s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2001 Ms.): Natura 2000. Charakteristika mapovaného území. Mapové listy 14-24-24, 14-24-25, NPR Praděd a okolí. 6 s. Manuskript pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2001 Ms.): Několik poznámek k problematice sjezdové trati „B“-Karlova Studánka. 4 s. Vyjádření k předpokládanému řízení o udělení výjimky MŽP ČR k provozu LV a sjezdové trati „B“ v NPR Praděd, na základě žádosti Správy CHKO Jeseníky.
* Banaš M. (2001 Ms.): Několik poznámek k problematice lyžařských sjezdových tratí v národní přírodní rezervaci Praděd. 3 s. Vyjádření pro komisi životního prostředí při Krajském úřadu v Olomouci, Podvýbor pro ochranu přírody Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstvo životního prostředí.
* Banaš M., Lekeš V., Treml V. (2001 Ms.): Stanovení alpinské (horní) hranice lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku. 76 s. Manuskript pro Lesy ČR s.p., Taxonia a.s.
* Banaš M. (2000 Ms.): Posudek zprávy: „Komplexní hodnocení vlivu lidských zásahů v NPR Praděd“ (dílčí úkol grantu VaV 610/10/00 za r.2000: „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“), řešitelské pracoviště: RNDr. Leo Bureš-Ekoservis, prosinec 2000, 2s. Posudek pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2000 Ms.): Posudek zprávy: „Ověření různých metod hospodářských zásahů v NPR Rejvíz“ (dílčí úkol grantu VaV 610/10/00 za r.2000: „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“), řešitelské pracoviště: RNDr. Leo Bureš-Ekoservis, prosinec 2000, 1s. Posudek pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2000 Ms.): Posudek zprávy: „Ověření různých metod hospodářských zásahů v NPP Velký Roudný“ (dílčí úkol grantu VaV 610/10/00 za r.2000: „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“), řešitelské pracoviště: RNDr. Leo Bureš-Ekoservis, prosinec 2000, 1s. Posudek pro AOPK ČR.
* Banaš M. (2000 Ms.): Posudek zprávy: „Sledování vlivu antropických faktorů na vybrané druhy ptáků v NPR Praděd se zaměřením na studium modelového druhu linduška luční“ (dílčí úkol grantu VaV 610/10/00 za r.2000: „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“), řešitelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ornitologická laboratoř, prosinec 2000, 1s. Posudek pro AOPK ČR.